MICRORISC s.r.o.
NEJLEPŠÍ STUDENT
NEJLEPŠÍ STUDENT
   Ke stažení   Kontakt

Nejlepší studenti 2016: Důležité je vědět, co v životě chceme, co nás baví a naplňuje

Středoškoláci z celé republiky bojovali o titul Nejlepší student 2016. Nejlepšími studenty jsou Lukáš Fiedler z Gymnázia Jírovcova, České Budějovice, Tereza Kačerová z Gymnázia Nad Štolou, Praha, Pavel Šafář ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy, Liberec a Boris Karavasilev ze Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova. Letos poměřilo svou výjimečnost, studijní výsledky a mimoškolní aktivity 108 studentů z 68 škol.

Finále šestého ročníku proběhlo 23. 6. 2016 již tradičně v Jičíně, za účasti významných hostů a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Provázela jej milá herečka Zdeňka Žádníková Volencová. Finálové prezentace představily aktivity i osobnosti mladých talentů:

 • Lukáš Fiedler byl již oceněn jako Talent Jihočeského kraje a je úspěšný v projektech a soutěžích v přírodovědné oblasti. Je spoluautorem vědeckého článku celosvětového kolektivu autorů z Harvardovy univerzity pojednávajícího o parazitech slunéčka východního, který bude publikován v mezinárodním impaktovaném časopisu BioControl a prezentován na mezinárodním odborném sympoziu v Německu. Spolupracuje na projektech Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Lukáš pro svou školu a také vybojoval titul Nejlepší škola v soutěži. „Na svůj věk (17 let) má Lukáš široký rozhled a schopnost cílit na podstatu problémů a úkolů,“ doplnil jeho učitel Radek Trča.
   
 • Tereza Kačerová je vedle jazykového nadání úspěšná také v oblasti chemie, fyziky, medicíny a přírodních věd. K odborným soutěžím a olympiádám realizuje odbornou praxi v laboratořích Akademie věd ČR a Medicinální diagnostiky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Její specializací je výzkum léčby astmatu a pokračovat chce ve vzdělávání na odborné vysoké škole ve Švýcarsku.
   
 • Pavel Šafář je nadaný v matematice, fyzice, programování, robotice a elektrotechnice. Participuje jako lektor Dětské univerzity při Technické univerzitě v Liberci. Získal mnohé odborné certifikáty, úspěšně se zúčastnil řady olympiád a soutěží, a to i v mezinárodním měřítku. Jako příklad uveďme mezinárodní elektrotechnickou soutěž Neisse - Elektro 2000 v roce 2016. Ředitel jeho školy Josef Šorm jej charakterizuje jako skromného, šikovného a hloubavého vědce.
   
 • Boris Karavasilev má zájem o nespočet oblastí, aktivit, zejména o robotiku, informatiku a kreativní elektronické projekty. Úspěchy získal v olympiádách, soutěžích, SOČ či soutěži StreTech na ČVUT, na svém kontě má i praktické vývojové projekty. Jeho silnou stránkou je ohromná zaujatost pro věc, pozitivní náboj a vnitřní energie. Svým nadšením a zajímavými robotickými projekty zvítězil v kategorii Nejlepší student technik.
   

Všichni soutěžící se shodli na tom, že to, co v životě děláme, děláme především pro vlastní rozvoj, abychom mohli realizovat svůj potenciál a díky tomu i pomáhat okolí. Nejen proto stojí za to být dobrým studentem. „S mladými nadanými lidmi MICRORISC spolupracuje dlouhodobě na různých projektech. Je úžasné sledovat jejich vývoj. Spolupráci se středními školami realizujeme v rámci programu IQRF Smart School. Všem dnešním výhercům držíme palce a přejeme jim, aby to, co je baví, je jednou i živilo,“ doplnil Ing. Vladimír Šulc, Ph.D., jednatel společnosti MICRORISC, která soutěž pořádá.

 

Nejlepší studenti 2016 odhaleni
Foto vítězů, zástupců škol a organizátora soutěže

 

Nejlepší studenti 2016 odhaleni
Foto vítězů

 

Kontakt
Ivona Spurná
Event & PR manager
MICRORISC s.r.o., Průmyslová 1275, 506 01 Jičín
GSM +420 777 775 735, E: ivona.spurna@iqrf.org, www.nejlepsistudent.cz