MICRORISC s.r.o.

Pravidla soutěže

Soutěž je určena studentům středních škol České republiky a jejich školám (SOŠ, SOU, konzervatoře, gymnázia). V případě víceletých gymnázií se mohou soutěže zúčastnit pouze žáci vyššího gymnázia, v případě středních škol a VOŠ pouze žáci střední školy.

Ceny:Cena pro 3 nejlepší studenty: 5.000 Kč  Cena pro jednu nejlepší školu: 10.000 Kč

Letos budou oceněni celkem tři studenti a škola toho nejlepšího studenta. V případě velké unikátnosti studentů je možné, že porota ocení více studentů. Další odměny jsou věnovány partnery projektu (předplatné časopisu DPS - Elektronika od A do Z, předplatné Regionálního Deníku, vývojové nástroje pro techniky, …).

Speciální kategorie časopisu DPS: Nejlepší student technik
Od roku 2015 navíc ke třem vítězům v soutěži oceníme ještě jednoho nadějného studenta (studentku) „technika“. V této kategorii bude oceněn student technicky, matematicky, fyzikálně či podobně nadaný. Typicky zde může být oceněn student střední průmyslové školy, avšak není to podmínkou. Ocenění v této kategorii vybere odborná porota a především sponzor této kategorie: odborný časopis DPS - Elektronika od A do Z, který vítězi věnuje vývojové sady a předplatné časopisu.

Termíny:

Zahájení soutěže: 3. 4. 2017   Ukončení soutěže: 31. 5. 2017
Finálové prezentace se uskuteční pravděpodobně v týdnu od 19.6.2017 (10:00 - 13:00) v sídle firmy MICRORISC v Jičíně.

Předání všech ocenění je podmíněno účastí studenta a jednoho zástupce školy na oficiálním vyhlášení soutěže v Jičíně.

Region soutěže: Česká republika

Kritéria:

 1. Výjimečnost studenta (1 – 10 bodů)
 2. Mimoškolní aktivity jako olympiády, naukové soutěže, zapojení do projektů, organizací, stáží apod. ( 1 - 10 bodů)
 3. Vlastní text studenta na téma "Proč stojí za to být dobrým studentem" v rozsahu cca 250 slov (1 – 10 bodů)
 4. Studijní výsledky (1 – 5 bodů)

V případě nerozhodného výsledku rozhodne vlastní prezentace, obhajoba aktivit studenta (1 – 15 bodů).

Předání ocenění je podmíněno účastí studenta a jednoho zástupce školy na oficiálním vyhlášení soutěže v sídle organizátora v Jičíně. Zde probíhá také obhajoba výsledků nominovaných studentů formou krátké prezentace, jsou dokládány certifikáty a jiné uvedené dosažené výsledky studentů.

Přihlášení do soutěže:

Návrhy na nominaci mohou podávat ředitelé a učitelé škol, jedna škola může přihlásit maximálně 2 studenty. Nominace pro kategorii Nejlepší student technik nemá žádná zvláštní kritéria, jedná se o stejnou nominaci studenta dle postupu níže (v nominaci může být kladen důraz na technické schopnosti studenta). Do soutěže mohou být studenti nominováni opakovaně, pokud již nebyli oceněni v předchozích ročnících.

Postup:

 1. Registrace školy
   
  Po zaregistrování přijde na zadaný kontaktní e-mail potvrzení s přihlašovacími údaji.
   
 2. Nominace studentů
   
  Nominovat studenty do soutěže mohou pouze registrované školy po přihlášení do svého profilu.
   
  Doporučujeme mít připraveny všechny podklady pro nominování studentů (informace o studentovi a vlastní text studenta) a zadat nominace najednou.
   
  V registračním formuláři jsou vyplňovány tyto informace o studentovi:
  • jméno a příjmení studenta
  • rok narození, studijní ročník (u gymnázií číslo, které je paralelní s číslem ročníku středních škol)
  • kontakt na studenta (e-mail, telefon, adresa)
  • průměrný prospěch (prospěch za celé působení studenta na střední škole včetně posledního pololetního vysvědčení, nepočítá se nižší stupeň gymnázií)
  • mimoškolní aktivity (další studium, soutěže, praxe, záliby, sport, kulturní a sociální činnost)
  • výjimečnost (popis jedinečnosti, charakterových vlastností, schopností, mnohostrannosti či zaujatosti pro konkrétní věc)
  • vlastní text studenta (Word dokument, soubor nazvěte ve tvaru Jmeno_Prijmeni studenta, např. Pavel_Novak, tedy bez diakritiky a mezer)

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora soutěže a jejich rodinní příslušníci.

Pravidla mají pouze informativní charakter, ceny v soutěži nemohou být právně vymáhány.

 

Kontakt
Ivona Spurná
Event & PR manager
MICRORISC s.r.o., Průmyslová 1275, 506 01 Jičín
GSM +420 777 775 735, E: ivona.spurna@microrisc.com, www.nejlepsistudent.cz
 

Konáno pod záštitou: Logo MŠMT Partneři: medialni partner medialni partner