MICRORISC s.r.o.
NEJLEPŠÍ STUDENT
NEJLEPŠÍ STUDENT
   Ke stažení   Kontakt

Pravidla soutěže

Soutěž je určena studentům středních škol České republiky a jejich školám (SOŠ, SOU, konzervatoře, gymnázia). V případě víceletých gymnázií se mohou soutěže zúčastnit pouze žáci vyššího gymnázia, v případě středních škol a VOŠ pouze žáci střední školy.

Ceny:

 • Cena pro 3 nejlepší studenty:     5.000 Kč
 • Cena pro jednu nejlepší školu: 10.000 Kč

Letos budou oceněni celkem tři studenti a škola toho nejlepšího studenta.

Speciální kategorie: Nejlepší student technik
Ke třem vítězům v soutěži oceníme navíc ještě jednoho nadějného studenta (studentku) „technika“. V této kategorii bude oceněn student technicky, matematicky, fyzikálně či podobně nadaný. Typicky zde může být oceněn student střední průmyslové školy, avšak není to podmínkou. Výherce této kategorie získá vývojovou sadu IQRF.

Termíny:

Zahájení soutěže: 1. 3. 2023   Ukončení soutěže: 30.4. 2023
Předběžný termín finále: 21. 6. 2023 (středa)

Předání všech ocenění je podmíněno účastí studenta a jednoho zástupce školy na oficiálním vyhlášení soutěže v Jičíně.

Region soutěže: Česká republika

Kritéria:

 1. Výjimečnost studenta (1 – 10 bodů)
 2. Mimoškolní aktivity jako olympiády, naukové soutěže, zapojení do projektů, organizací, stáží apod. ( 1 - 10 bodů)
 3. Vlastní text studenta na téma "Proč stojí za to být dobrým studentem" v rozsahu cca 250 slov (1 – 10 bodů)
 4. Studijní výsledky (1 – 5 bodů)

V případě nerozhodného výsledku rozhodne vlastní prezentace, obhajoba aktivit studenta (1 – 15 bodů).

Předání ocenění je podmíněno účastí studenta a jednoho zástupce školy na oficiálním vyhlášení soutěže v sídle organizátora v Jičíně. Zde probíhá také obhajoba výsledků nominovaných studentů formou krátké prezentace, jsou dokládány certifikáty a jiné uvedené dosažené výsledky studentů.

Přihlášení do soutěže:

Návrhy na nominaci mohou podávat ředitelé a učitelé škol, jedna škola může přihlásit maximálně 2 studenty. Nominace pro kategorii Nejlepší student technik nemá žádná zvláštní kritéria, jedná se o stejnou nominaci studenta dle postupu níže (v nominaci může být kladen důraz na technické schopnosti studenta). Do soutěže mohou být studenti nominováni opakovaně, pokud již nebyli oceněni v předchozích ročnících.

Postup:

 1. Nominace studentů
   
  Doporučujeme mít připraveny všechny podklady pro nominování studentů (informace o studentovi a vlastní text studenta) a zadat nominace najednou.
   
  V registračním formuláři jsou vyplňovány tyto informace o studentovi:
  • jméno a příjmení studenta
  • studijní ročník (u gymnázií číslo, které je paralelní s číslem ročníku středních škol)
  • kontakt na studenta (e-mail, telefon)
  • průměrný prospěch (prospěch za celé působení studenta na střední škole včetně posledního pololetního vysvědčení, nepočítá se nižší stupeň gymnázií)
  • mimoškolní aktivity (další studium, soutěže, praxe, záliby, sport, kulturní a sociální činnost)
  • výjimečnost (popis jedinečnosti, charakterových vlastností, schopností, mnohostrannosti či zaujatosti pro konkrétní věc)
  • vlastní text studenta

V souladu se zásadami pro ochranu osobních údajů jsou uvedené údaje použity pouze pro účel soutěže a po vyhlášení výsledků jsou všechny dodané osobní údaje smazány. Pro účely propagace se uchovávají a na webu soutěže ve výsledcích zobrazují po dobu existence soutěže (i dalších ročníků) pouze tiskové zprávy s výsledky jednotlivých ročníků.

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora soutěže a jejich rodinní příslušníci.

Pravidla mají pouze informativní charakter, ceny v soutěži nemohou být právně vymáhány.

 

 

Kontakt
Ivona Spurná
Event & PR manager
MICRORISC s.r.o., Průmyslová 1275, 506 01 Jičín
GSM +420 777 775 735, E: ivona.spurna@iqrf.org, www.nejlepsistudent.cz