MICRORISC s.r.o.
NEJLEPŠÍ STUDENT
NEJLEPŠÍ STUDENT
   Ke stažení   Kontakt

Nejlepší studenti 2012: Petr Bartoň z Hradce Králové, Aneta Hušková z Mladé Boleslavi a David Novotný z Jičína

Soutěž Nejlepší student byla letos podruhé vyhlášena společností MICRORISC s cílem podporovat talenty a motivovat šikovné studenty. Na základě nominací jednotlivých škol byli oceněni Petr Bartoň z Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové, Aneta Hušková z Gymnázia Palackého v Mladé Boleslavi a David Novotný z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín. Z téměř stovky středních a vyšších odborných škol zaujali svými mimoškolními aktivitami, studijními výsledky, výjimečností a také vlastním textem na téma "Proč stojí za to být dobrým studentem". Vítězové získali finanční podporu ve výši 5 000 Kč a navíc 10 000 Kč pro svou školu, ocenění byla slavnostně předána 25. 6. 2012 starostou města Jičína Martinem Pušem a jednatelem společnosti Vladimírem Šulcem.

„Jako organizace s obrovským inovačním potenciálem by chtěl MICRORISC ukázat studentům středních a vyšších odborných škol, že stojí za to být dobrým studentem. Proto byla v roce 2011 spuštěna soutěž "Nejlepší student" pro střední a vyšší odborné školy. Tu jsme jako správní patrioti zahájili v okrese Jičín a postupně ji rozšiřujeme. Letos byl výběr tří nejlepších studentů opravdu náročný. V regionech Královéhradeckého kraje a Mladoboleslavska jsme objevili spoustu zajímavých, mnohostranných a vyzrálých osobností. Díky podobným projektům, např. i celosvětové odborné soutěži o nejlepší aplikaci pro naši bezdrátovou technologii, často navazujeme spolupráci s kvalitními mladými lidmi, kterým pak nabídneme zaměstnání,“ uvádí Šulc.

Vítězové soutěže:

Petr Bartoň z Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové
„Zkušenost je nepřenositelná, a pokud se člověk „vytrestá“ několikrát při celostátním kole fyzikální olympiády, rozhodně si to bude pamatovat do konce života. Taktéž přátelé jsou věc, která se těžko získává a lehko ztrácí.“

Petr Bartoň je mimořádný student. Po celou dobu studia se aktivně zapojoval do přírodovědných soutěží a dosahoval v nich mimořádných výsledků. Ve fyzice, chemii a radioelektronice byl dlouhodobě nejlepší v Královéhradeckém kraji ve své kategorii. Ve druhém ročníku se aktivně zapojil do soutěže F1 ve školách a sám se naučil používat Cad-cam. Jím navržený model formule patřil k nejrychlejším v České republice. Má také hluboký zájem o výpočetní techniku a v současné době je správcem přístupového bodu internetové sítě HK free, kde se stará i o několik infrastrukturních bodů. Jeho další studium samozřejmě směřuje na MFF UK, kde bude studovat fyziku. Úspěšně a několikrát po sobě se umístil v soutěžích Matematický klokan Junior, Chemická olympiáda, Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Soutěž v radioelektronice, F1 ve školách, Fykosí fyzikální či mezinárodní soutěže IQRF Wireless Challenge. Celkově se jedná o přírodovědně zaměřeného studenta, jaký se vyskytne jednou za mnoho let.

Aneta Hušková z Gymnázia Palackého v Mladé Boleslavi
Proč stojí za to být dobrým studentem? „Protože jen tak opravdu poznáte sami sebe. Zjistíte, jaké jsou vaše možnosti, ujasníte si své priority a hlavně najdete to, co vás baví a čemu se chcete věnovat. Jen ten, kdo zná sám sebe, může poznat i okolní svět.“

Aneta se v průběhu studia na gymnáziu úspěšně účastnila řady soutěží, nejenom přírodovědných, ale také literárních, recitačních či sportovních. Namátkou bychom vybrali reprezentaci města a celé republiky na mezinárodní soutěži Expo Science 2012 konané v Bruselu, úspěšně se umístila v soutěžích Středoškolské odborné činnosti (SOČ), Asociace mládeže pro vědu a techniku (AMAVET) nebo v literární soutěži Macharův Brandýs či turnaji středních škol ve florbale. Získala také ocenění Amerických univerzit Geoscience Excellence. Účastnila se stáže v rámci projektu Otevřená věda II. na Geologickém ústavu AV ČR v letech 2010 – 2012. Uspořádala anketu o nejlepší žáky základních a středních škol v Mladé Boleslavi. Podílí se na společenském životě města prostřednictvím Divadýlka na dlani nebo skupiny historického šermu Mordýři. Pracuje na vlastním výzkumu v oboru paleontologie, který se týká konodontových faun na hranici silur/devon. Cílevědomě se připravuje na budoucí studium v oboru přírodních věd.

David Novotný z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín
„Být dobrým studentem stojí za to především proto, že takový člověk je šťastnější a nemívá v životě vážnější problémy. Mysleme tedy na budoucnost a spokojenější život a buďme dobrými studenty. Vždyť ne nadarmo se říká, že studujeme celý svůj život a že moudrost nás najde teprve až ve stáří.“

David se od 6 let zabývá elektrotechnikou, laboruje s vysokonapěťovými generátory, především s Teslovými transformátory, vysílači, rentgenovým zářením, přenášením energie bez drátu a magnetickými jevy. Programuje jednočipové procesory a programuje v HTML. V soutěži České hlavičky se umístil na 12. místě s projektem Tesla coil. Na základní škole se také v sedmé třídě zúčastnil soutěže Zlatý Oříšek, kde se umístil mezi prvními deseti výherci z celkového počtu 200 soutěžících (soutěž orientovaná na nadané a šikovné děti od 6 do 14 let). V prvním ročníku na střední škole zvítězil se svým solárním vozítkem na soutěži Napájení Sluncem 2010 konané každoročně na VŠB – TU Ostrava. Jeho vozítko bylo zařazeno do kategorie vozítek řízených mikroprocesorem a v této kategorii zvítězil. Dále se již věnoval stavbě autonomního robota, kterého stále zdokonaloval. S ním získal první místo v krajském kole SOČ 2010, projekt byl vyhodnocen jako nejlepší práce ze všech studijních oborů. Na celostátním kole SOČ předvedl autonomního robota vybaveného komunikací přes bluetooth, kde se umístil na pěkném čtvrtém místě. Dále s robotem zvítězil v soutěži Kyber robot, kterou organizuje TU – Liberec, a v roce 2011 zde získal třetí místo. Tento autonomní robot zvládá jezdit podél vyznačené čáry, umí se vyhnout překážce na dráze a opět se vrátit zpět na vyznačenou čáru, sumo zápasy, kde vytlačuje z vyznačeného kruhu libovolně vložené předměty, komunikovat s notebookem přes bluetooth a lze jej řídit i přes univerzální dálkový ovladač k TV. Letos se David umístil na 12. místě celostátní matematické olympiády.

                                                 

 

 

Kontakt
Ivona Spurná
Event & PR manager
MICRORISC s.r.o., Průmyslová 1275, 506 01 Jičín
GSM +420 777 775 735, E: ivona.spurna@iqrf.org, www.nejlepsistudent.cz