MICRORISC s.r.o.
NEJLEPŠÍ STUDENT
NEJLEPŠÍ STUDENT
   Ke stažení   Kontakt

Nejlepším studentem okresu se stal Michal Zikmund z Lepařova gymnázia v Jičíně

Soutěž Nejlepší student byla vyhlášena společností MICRORISC s.r.o. v březnu 2011 s cílem podporovat talenty a motivovat šikovné studenty na Jičínsku. Na základě nominací ředitelů jednotlivých škol obsahujících detailní popis školních i mimoškolních aktivit studentů byl jako nejlepší student okresu Jičín vyhodnocen Michal Zikmund z Lepařova gymnázia v Jičíně. Ten si ocenění zasloužil díky velmi dobrým studijním výsledkům, úspěšnému zapojení do soutěží, olympiád a dalších projektů. Nejlepší student okresu získal 5 tis. Kč a navíc 10 tis. Kč pro svou školu. Ocenění bylo slavnostně předáno v Lepařově gymnáziu v Jičíně 28. 6. 2011 starostou města Jičína Martinem Pušem a jednatelem společnosti Vladimírem Šulcem.

Kromě velmi dobrých studijních výsledků se Michal úspěšně zapojil do soutěží a olympiád hned v několika oborech. Zvítězil nebo se umístil do třetího místa postupně v krajských kolech olympiád v německém jazyce, českém jazyce a zeměpise, v zeměpisné soutěži Eurorebus, následně po krajském vítězství obsadil třetí místo v republikovém finále. Zároveň jako předseda Studentské rady aktivně spolupracoval na několika školních aktivitách, mj. na zapojení školy do systému zkoušek rakouských jazykových certifikátů (jejichž získání ulehčuje možnost zaměstnání v německy mluvících zemích). Spolupracoval na projektu „Pražského studentského summitu“, kde byl vyhlášen „Skokanem roku“ a vyhrál esejistickou soutěž na téma vzdělání. Získal cenu v literární soutěži Česko-německého fóra na téma „Německo známé – neznámé“. Byl také členem vítězného týmu soutěže Europa secura (krajské kolo).

"Jako organizace s obrovským inovačním potenciálem by MICRORISC s.r.o. rád ukázal studentům středních a vyšších odborných škol okresu Jičín, že stojí za to být dobrým studentem," uvádí Vladimír Šulc. Ředitelé jednotlivých škol mohli nominovat tři studenty na stránce www.NejlepsiStudent.cz. Z oslovených škol z celého okresu se soutěže zúčastnilo Lepařovo gymnázium, Jičín, Masarykova obchodní akademie, Jičín a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín. „Jsem velice potěšen dobrou spoluprácí našich podniků a škol, která přináší podporu vzdělaných a kvalitních studentů. Díky tomu pak mohou snadněji nalézt uplatnění v našem regionu,“ sdělil starosta města Martin Puš.

Předání cenySoutěž nejlepší student bude pokračovat i v dalších letech a bude se rozšiřovat.

 

Kontakt
Ivona Spurná
Event & PR manager
MICRORISC s.r.o., Průmyslová 1275, 506 01 Jičín
GSM +420 777 775 735, E: ivona.spurna@iqrf.org, www.nejlepsistudent.cz