MICRORISC s.r.o.
NEJLEPŠÍ STUDENT
NEJLEPŠÍ STUDENT
   Ke stažení   Kontakt

Nejlepší studenti České republiky oceněni

Již počtvrté letos soutěž Nejlepší student představila veřejnosti nejlepší studenty středních škol České republiky. Z celkem 98 nominovaných studentů bylo porotou vybráno pět finalistů, kteří 25. 6. 2014 v Jičíně bojovali o titul Nejlepší student při finálové prezentaci. Pro velký úspěch bylo oceněno všech pět finalistů a titul Nejlepší student jim právem náleží.

1. místo Doubravka Požárová Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník
2. místo Martin Strouhal Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5 - Smíchov
3. místo Eliška Málková Gymnázium Jana Opletala, Litovel
Talent soutěže Radomír Žemlička Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o., HK
Zvláštní cena MICRORISCu Vojtěch Janoušek Gymnázium Uničov

Nejlepší studenti se zástupci škol a doprovodem

"Finalisté zaujali porotu mimo jiné zapojením do výzkumných projektů s univerzitami a vědeckými ústavy, účastí na mezinárodních soutěžích a konferencích, členstvím v odborných či prospěšných organizacích, vlastní praxí, ale i uměleckým či sportovním nadáním. „Občas přemýšlíme, zda je vůbec možné mít již na střední škole tak široký záběr. Je to vždy veliký zážitek setkat se s tak inspirativními mladými osobnostmi,“ dodává ke kvalitě studentů Vladimír Šulc za organizátora, firmu MICRORISC.

Do finálové poroty byli přizváni i nezávislí zástupci školství mimo organizátora soutěže. Zúčastnili se také významní zástupci města Jičína a Královéhradeckého kraje.

Nominace studentů podávají zástupci jednotlivých škol. Porota u Nejlepšího studenta ocení zejména jeho výjimečnost, schopnosti, mimoškolní aktivity, ale i přístup ke studiu a životu kolem nás. Tři Nejlepší studenti pravidelně získají odměnu 5.000 Kč a ten nejlepší navíc 10.000 Kč pro svou školu. Další věcné dary a zážitky jsou udíleny ve spolupráci s partnery projektu.

Soutěž přináší nejen příjemné finanční odměny pro studenty a školy, tedy podporu vzdělání a mladé generace. Projekt má také prezentovat kvalitu studentů a našich středních škol veřejnosti. Ukazuje, že stojí za to být dobrým studentem.

Stručné přiblížení Nejlepších studentů

Doubravka Požárová, 3. ročník Gymnázia Zikmunda Wintra
Talnet, KEKS, Biozvěst
Model OSN Pražského studentského summitu
European Union Science Olympiad Lucembursko
Biologické, přírodovědné, zeměpisné a dějepisné olympiády
Olympiáda z českého jazyka, Česká lingvistická olympiáda
International Biology olympiad Bali, Indonésie
Výtvarné umění, tvorba prózy i poezie, moderní dějiny, současné světové dění a politika, sjezdové lyžování a cyklistika, vedoucí na letním táboře

 

Martin Strouhal, 1. ročník Smíchovské střední průmyslové školy
Soutěže a certifikáty s MS Office, Oracle Academy – Java Fundamentals
Soutěže v programování, radioelektronice, technice, přírodovědě a recitaci
Mezinárodní soutěž MOS World Championship 2014 v produktu MS Word 2010 Anaheim, USA
Výzkum na téma Komunikace mezi lidmi prostřednictvím aplikace v jazyce Java s využitím JavaFX
Vyučuje v STV (Stanice techniků Vyšehrad)
3D hra Bludiště

 

Eliška Málková, 4. ročník Gymnázia Jana Opletala, Litovel
Diplom Mensy ČR, členka Talnet ČR
Spolupráce s MATFYZ UK a PřF UPOL
Netová soutěž, matematické olympiády
Talentovaná výtvarnice

 

Radomír Žemlička, 3. ročník Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky s.r.o.
Hradec Králové
Celostátní matematické soutěže, soutěže v programování a informatice
1. místo v krajském kole Soutěže v programování v kategorii Aplikační software
Online interaktivní výukové nástroje z oblasti matematiky, fyziky a elektrotechniky pro Stanfordovu univerzitu
Pokročilé webové prezentace, programovací knihovny pro JS a PHP, 2D hry
Vítězství v celostátním hackathonu společnosti Microsoft
Studium zpěvu a tance

 

Vojtěch Janoušek, 4. ročník Gymnázia Uničov TEDx Hradec Králové
Marketing Festival Brno
1. místo pro tým Zákonomat na Social Innovation Campu 2013
Spoluzakladatel Galerie Dobrý den a spolupořadatel Fotofestivalu Uničov
Participace studentů, grafický design a marketing, umění, ekologická výchova, práce s dětmi, dramaturgie, moderování, veřejný prostor a sport

 

Kontakt
Ivona Spurná
Event & PR manager
MICRORISC s.r.o., Průmyslová 1275, 506 01 Jičín
GSM +420 777 775 735, E: ivona.spurna@iqrf.org, www.nejlepsistudent.cz